01 januari Leeractiviteiten Diversiteit & Inclusie

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie Online

Wat is een inclusieve, sociaal veilige werkcultuur? Wat verstaan we onder integer gedrag, authentiek zijn en inclusief doen? Wat hebben we daarvoor van elkaar nodig en hoe gaat dat in de dagelijkse praktijk? Dat en meer leer je in het Inclusieleerhuis.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil een integere en kleurrijke organisatie zijn met een inclusieve, sociaal veilige werkcultuur. Waar iedereen erbij hoort, zich welkom voelt en waar ruimte is voor authenticiteit. Deze werkcultuur ontstaat niet vanzelf en vraagt om een blijvende inspanning van ons allemaal. Bewust zijn van onderlinge verschillen is het startpunt voor het bevorderen van wederzijds begrip, respect en waardering. Deze waarden vormen ook de basis voor integer gedrag, samen met duidelijke afspraken over hoe we met elkaar en ons werk omgaan. En zo zijn diversiteit, inclusie, integriteit en een veilige werkomgeving onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Inschrijven

In het Inclusieleerhuis vind je de leeractiviteiten waaraan BZ-collega's op een post of departement kunnen deelnemen. Deelname door andere rijksmedewerkers is slechts bij enkele van deze leeractiviteiten mogelijk. Let op: log eerst in om je in te schrijven.