Wegwijzer Internationale Economische Functie helpt rijksambtenaren bij interdepartementale detachering

Ben je rijksambtenaar en geïnteresseerd in een (tijdelijke) internationale economische functie bij BZ, EZK of LNV? Bekijk dan de pagina Interdepartementale uitwisseling BZ, EZK en LNV (voor rijksambtenaren), met uitgebreide informatie over wat er komt kijken bij een interdepartementale uitwisseling. Hier vind je bijvoorbeeld de Wegwijzer internationale economische functie. De wegwijzer helpt je een keuze te maken in alle relevante leeractiviteiten. Het maakt inzichtelijk wat je kunt doen tijdens je oriëntatie en voorbereiding, maar ook tijdens de detachering of bij terugkeer.

wegwijzer in Den Haag met bordjes naar belangrijke plaatsen in de stad
Beeld: Rob Poelenjee

Verklaring van SG's BZ, EZK en LNV

Internationale ontwikkelingen leiden tot een behoefte aan een nauwere samenwerking op disciplines zoals handelsbevordering, landbouwgebied en innovatie. Meer geïntegreerde economische afdelingen binnen het Rijk zijn in toenemende mate een voorwaarde voor het behartigen van de Nederlandse belangen. Met de verklaring die de SG’s van BZ, EZK en LNV op 19 januari 2022 ondertekenden, is bekrachtigd om:

  • de samenwerking in het economisch domein te bestendigen;
  • de uitwisseling van internationaal georiënteerde medewerkers te stroomlijnen;
  • en de opleiding van medewerkers met internationale ambities te intensiveren.

Uitwisseling en opleiding binnen het internationaal economisch domein

Uitwisseling is mogelijk op alle beleidsterreinen waar raakvlakken zijn tussen de drie departementen: economie, handelspolitiek, maatschappelijk verantwoord ondernemen, private sector-ontwikkeling, klimaat, voedsel, water, landbouw, energie en meer. Met een uitwisseling kijk je vanuit een andere invalshoek op jouw vak en doe je nieuwe kennis en ervaringen op. Ook leer je meer over interdepartementaal samenwerken en breid je jouw netwerk uit. Het is leerzaam voor jou, belangrijk voor onze organisatie en waardevol voor het Rijk.