Jaarverslag 2020 Academie voor Internationale Betrekkingen

We maakten een bondig overzicht van ons jaarverslag 2020 met cijfers en links naar uitgelichte onderwerpen. Hieronder lichten we de belangrijkste zaken toe.

Van fysiek naar online leren

De Academie voor Internationale Betrekkingen kijkt, net als de wereld, terug op een bijzonder 2020. Ons lustrumjaar, in september bestonden we 5 jaar, stond minder in het teken van deze viering maar meer in het teken van de situatie rondom de coronapandemie en de gevolgen. Onze focus ging van fysiek-klassikaal leren, naar online werken en online leren. En naar de zorg om het welzijn van onze deelnemers, teamleden en hun families.

Zo’n omschakeling naar online werken en leren vraagt een stabiel en veilig digitaal netwerk. Een ingewikkeld vraagstuk dat in korte tijd moest worden opgelost. Naast de collega’s die werken vanuit een post in het buitenland, werkten we nu allemaal op afstand. En de behoefte te blijven werken aan professionele en persoonlijke ontwikkeling bleek ook in 2020 groot. Met veel creativiteit, flexibiliteit en goede samenwerking met andere directies binnen BZ en onze externe samenwerkpartners, creëerden we in korte tijd een prominent online curriculum met de bijbehorende technische ondersteuning.

Zo is het vorig jaar april bijvoorbeeld gelukt om de deelnemers aan de 2020-editie van het leertraject Internationaal Beleidsmedewerker Buitenlandse Zaken (IBBZ) online te verwelkomen, konden de taallessen gewoon doorgaan, net als alle trainingen over regiobeleid en Beleid & Uitvoering. En zo volgden er veel meer activiteiten en groeide ons online curriculum. Hier zijn we trots op. En ook al is de aanleiding geen prettige, we zijn blij dat we door de snelle omschakeling van (grotendeels) fysiek naar online leren, ook vele collega’s van de posten hebben mogen verwelkomen. Dat waren er in 2020 veel meer dan in voorgaande jaren. Tegelijkertijd merkten we dat online leren niet altijd de beste oplossing is. Waar het goed werkt voor kennisoverdracht, leent online leren zich minder voor (sociaal) netwerken, het creëren van een groepsgevoel en het uitwisselen van ervaringen. In 2021 zullen we bij de toepassing van de digitale didactiek ook meer aandacht besteden aan interactie tussen en met deelnemers binnen deze leervormen.

Visie op leren en ontwikkelen

In 2020 kwam de academie tot de Visie op leren en ontwikkelen, een voortvloeisel uit het strategiedocument ‘BZ in 2030’, met als streven 'BZ als lerende organisatie'. Een lerende organisatie staat voor een inclusieve organisatie, die klaarstaat voor het Koninkrijk, wereldwijd, waarin leren stevig verankerd is in de dagelijkse werkpraktijk. In de visie zet de academie zijn ambitie voor BZ als lerende organisatie uiteen: hoe we BZ-medewerkers en rijksambtenaren in een internationale functie goed blijven voorbereiden op de toekomst, in onze rol als aanbieder van leeractiviteiten en als leerplatform en leerkompas. De visie kwam tot stand op basis van gesprekken met onze bestuurders, leidinggevenden en medewerkers, op de post en binnen het departement. Ook betrokken we hierbij onze partners binnen en buiten de rijksoverheid.

Leerlijnen

Eind 2020 is de visie positief ontvangen door de bestuursraad. Als aanjager van een gunstig leerklimaat bij BZ startte de academie concreet met een pilot Leerlijnen. Een leerlijn is een wegwijzer door de vele leermogelijkheden voor een specifieke functiegroep. Het helpt medewerkers, samen met hun leidinggevende, meer sturing en regie te zetten op hun eigen ontwikkeling. Voorlopig heeft BZ twee varianten: een leerlijn voor landenmedewerkers en een leerlijn voor managementondersteuners. Daarmee zitten we op een goede weg om leren toegankelijker te maken. In 2021 maken we onze visie concreter, door te investeren in een stevige digitale infrastructuur, professionalisering in de communicatie richting de posten en door te starten met een campagne om leren te stimuleren.

2020 in cijfers

Ons jaarverslag 2020 toont de cijfers, hieronder een korte duiding per rubriek.

Vragen

Heb je vragen naar aanleiding van ons jaarverslag of wil je meer informatie? Neem dan contact op met academie@minbuza.nl. We geven graag een (extra) toelichting of presenteren waar mogelijk aanvullende cijfers.