Diversiteit en inclusie (D&I)

Gina Meertens, leeradviseur D&I bij de Academie voor Internationale Betrekkingen, zet zich - in samenwerking met directies, interne experts en externe partners - in voor een passend (online) leeraanbod voor alle collega’s wereldwijd voor bewustwording en om en te leren hoe je zelf een actieve(re) bijdrage kan leveren aan een inclusieve, sociaal veilige werkomgeving, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ).

1BZ

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) wil een organisatie zijn waar iedereen zich kan laten zien en waar we optimaal gebruikmaken van de kracht van het verschil, dat alle collega’s zich bij BZ thuis voelen, zichzelf kunnen zijn en gehoord, gezien en gewaardeerd worden. Deze werkcultuur ontstaat niet vanzelf en vraagt om een blijvende inzet van alle collega’s. Bewust zijn van onderlinge verschillen is het startpunt voor het bevorderen van wederzijds begrip, respect en waardering. Deze waarden vormen ook de basis voor integer gedrag, samen met duidelijke afspraken over hoe we met elkaar en ons werk omgaan. En zo zijn diversiteit, inclusie, integriteit en een veilige werkomgeving onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Gina Meertens
Gina Meertens

Vraagstukken

‘Samen met de coördinator en de strategisch adviseurs D&I (SADI’s) ben ik in gesprek met directies en posten over D&I-vraagstukken die leven in onze organisatie. Je kunt denken aan de rol van humor en microagressie op de werkvloer. Die vraagstukken vertaal ik naar leeractiviteiten die alle collega’s wereldwijd handvatten geven om samen te werken en aan een sociaal veilige werkomgeving te bouwen, respectvol met elkaar om te gaan en voor elkaar op te komen als dat nodig is. De academie biedt vier verschillende leeractiviteiten aan. In 2023 zijn er 33 uitvoeringen geweest.’

Laura Coello Casian en Gina Meertens
Laura Coello Casian en Gina Meertens

Leeraanbod

Voor basiskennis en praktische voorbeelden over het verminderen van onbewuste vooroordelen is er de online workshop "Unconscious bias". Leidinggevenden kunnen deelnemen aan hybride werksessies "Inclusief leiderschap – verbinden van verschillen". Daar gaan zij met elkaar in gesprek over inspanningen, succesverhalen en tegenslagen rondom inclusie. De nadruk ligt op actief luisteren en aan de slag gaan. In de workshop "Integer en Sociaal Veilig Werken – Doing the Right Thing" leren collega’s hoe zij zelf een actieve(re) bijdrage kunnen leveren aan een sociaal veilige werkomgeving en hoe je omgaat met verschillende dilemma’s, zoals getuige zijn van fraude of getuige zijn van grensoverschrijdend gedrag. Tijdens de workshop "Speaking Up!" leer je hoe je als omstander kunt ingrijpen.

Kennis

‘In 2023 lag de focus in onze leeractiviteiten op kennisoverdracht en met elkaar oefenen’, vertelt Gina. ‘Wat is een inclusieve, sociaal veilige werkcultuur? Wat verstaan we onder integer gedrag, authentiek zijn en inclusief doen? Wat hebben we daarvoor van elkaar nodig en hoe gaat dat in de dagelijkse praktijk?’

Uitbreiding leeraanbod

Mede door het in december 2022 verschenen onderzoeksrapport ‘Racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken: een verkennend onderzoek’ is het Inclusieleerhuis in 2023 nog verder uitgebreid om vormen van racisme en discriminatie te bestrijden en te voorkomen. We hebben verhalen van interne en externe experts toegespitst op BZ, teamtrainingen voor inclusief werven en selecteren en webinars over racisme en discriminatie toegevoegd aan ons leeraanbod.

Een koffer vol

‘Naast de individuele leeractiviteiten, bieden we ook andere leervormen aan. Zo kun je ook samen met jouw team aan de slag gaan met inclusie en integriteit’, vult Gina aan. ‘Gebruik dan de inclusiekoffer en de integriteitskoffer. Deze koffers zitten bomvol tools en inspiratie om samen met jouw team in gesprek te gaan en met en van elkaar te leren over communicatieve en sociale vaardigheden, reflectie, empathie en gedrag.’

Inclusieleerhuis

Al onze leeractiviteiten, e-learnings, (rijksbrede) informatie en tools over diversiteit en inclusie (D&I), veilige werkomgeving en integriteit vind je overzichtelijk in het Inclusieleerhuis. Gina: ‘Met het Inclusieleerhuis bieden we collega’s in een oogopslag het complete leeraanbod en de verschillende leervormen. Zo kun je waar je ook bent en op jouw gewenste moment basiskennis opdoen over D&I en sociale veiligheid. De meeste leeractiviteiten zijn beschikbaar in de Nederlands en Engels.’

Noodzakelijk

‘BZ zet zich in voor een diverse en inclusieve werkcultuur en veilige werkomgeving en dat alle collega’s voelen hoe belangrijk dit is. Daar passen wij ons leeraanbod op aan. We hebben een start gemaakt door de online workshop ‘Unconscious bias’ noodzakelijk te maken voor alle collega’s. Het nieuwe leerportaal dat in januari 2024 live ging, helpt daarbij. In het persoonlijke dashboard van leidinggevenden en medewerkers zie je in het menu ‘noodzakelijk voor jou’ direct welke leeractiviteiten noodzakelijk zijn voor het werken bij BZ.’

Gina Meertens

Uitdaging

‘Uit de evaluaties van onze leeractiviteiten komt naar voren dat collega’s behoefte hebben om nog meer te leren over diversiteit en inclusie. Ook geven ze aan met elkaar te willen oefenen en verdieping te zoeken door verhalen te delen en elkaar te inspireren. Dat zetten we centraal in 2024. Tegelijkertijd blijft de waan van de dag, crisis en deadlines in ons werk een grote concurrent van leren en ontwikkelen. Ondanks dat collega’s leren en ontwikkelen belangrijk vinden, worden leeractiviteiten regelmatig op het laatste moment afgezegd en zien we zelfs no-shows. Dat heeft impact op de inhoud en werkvormen van de leeractiviteit door ad-hocaanpassingen. Het is belangrijk dat we daar allemaal bewust van zijn en ons hiervoor inzetten. Want de cultuur en werksfeer bij BZ maken we samen.’