Feiten en cijfers 2023

Waar leggen we jaarlijks onze focus en wat bereiken we daarmee? We maken jaarlijks een bondig overzicht met relevante cijfers over ons leeraanbod. Bekijk hieronder de cijfers van 2023 met een korte toelichting.

Feiten en cijfers

Deelnemers

We ontvingen maar liefst 13.267 deelnemers bij onze leeractiviteiten en lezingen in 2023. We ontvingen 7.246 vanuit het BZ departement in Den Haag en 5.739 vanuit de posten. Naast de deelnames vanuit BZ zagen we ook 282 deelnames van buiten BZ.

Leeractiviteiten

De deelnemers hebben zich voor 501 verschillende leeractiviteiten ingeschreven. 376 leeractiviteiten daarvan waren een individuele online training.

In 2023 boden we 36 leeractiviteiten aan binnen het internationale en diplomatieke leeraanbod. Dit aanbod stellen we ook open voor rijksmedewerkers in een internationale functie. In totaal hebben 1.861 deelnemers zich ingeschreven.

De leeractiviteiten die we ook interdepartementaal aanbieden zijn bijvoorbeeld IBBZ (Internationaal Beleidsmedewerker Buitenlandse Zaken), OAIB (Opleiding Ambtenaar Internationaal Beleid) en Strategic Foresight. Interdepartementaal werken we samen aan webinars over leiderschap, sloten we een gezamenlijk contract af voor taal- en functiegerichte trainingen.

BZ leeraanbod

In 2023 boden we ruim 100 leeractiviteiten aan specifiek gericht op het werken bij BZ en persoonlijke ontwikkeling. Denk aan thema’s zoals D&I, intercultureel handelen en taalcursussen. Hieraan hebben in totaal 8.652 deelnemers meegedaan. De meeste deelnemers (4.289) schreven zich in voor leeractiviteiten gericht op het werken bij BZ, zoals de basistraining voor de activiteitencyclus, beleidsstukken schrijven voor de minister, de heldere opdracht, stakeholderanalyse,  informatieveiligheid – de sleutel dat ben jij - en SharePoint informatiemanagement.

Actualiteitenreeks

We organiseerden 31 (online) lezingen en ontvingen in totaal 2.844 deelnemers. Daarvan kwamen er 1.639 vanuit het BZ-departement in Den Haag (58%), vanuit de BZ-posten namen 1.113 medewerkers deel aan de lezingen (39%) en 92 deelnemers kwamen vanuit andere departementen (3%). 

De lezing ‘Impact of the history of slavery and the colonial past on Dutch diplomacy’ werd het beste bezocht met 222 deelnemers. Daarop volgde de lezingenreeks over ‘Africa and the new geopolitical world order’ en ‘In gesprek met Topdiplomaten’. Lezingen over racisme, migratie, klimaat en Europa waren in 2023 het meest populair.

Leervormen

Hoe wordt er geleerd?
39% leert via een (team) training, 38% online, via een individuele training, 21% via lezing en 2% volgt een webinar.

Aanbestedingen

Er liepen 6 aanbestedingstrajecten in 2023. Aanbestedingen werden in verschillende samenwerkingsverbanden opgepakt. De omvang van de aanbestedingstrajecten liepen sterk uiteen. De grootste omvatte acht percelen voor 19 trainingen. Gemiddeld waren er twee medewerkers van de academie intensief betrokken bij elk traject.

De volgende aanbestedingstrajecten liepen via BZ:

  • Schriftelijke vaardigheden
  • Mediatrainingen

Twee aanbestedingstrajecten liepen via het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties binnen de Haagse Inkoop Samenwerking:

  • Internationale Beleidsmedewerker BZ (IBBZ)
  • Beleid en Uitvoering (B&U)

Ook interdepartementaal deed de academie actief mee aan de volgende aanbestedingen:

  • Vakkennis en Persoonlijke Ontwikkeling (VPO)
  • Inzicht in Europa
  • Functiegerichte trainingen (FGT)

Financiën

Ons budget in 2023 was €4.250.000. Onze inkomsten verkregen uit deelnames van buiten BZ waren €268.950,00. In 2023 is er €4.869.371,00 begroot en is er €4.801.336,71 uitgegeven. Er was daarmee sprake van een onderuitputting van €68.034,29.

Social media en website

In 2023 plaatsten we 62 berichten, ontvingen we 2375 unieke bezoekers, kregen we 1482 reacties en 41 vragen en berichten van bezoekers en zijn onze berichten 154 keer gedeeld. Eind 2023 had onze LinkedIn pagina ruim 4.700 volgers en meer dan 150.000 views. Dat is een stijging van respectievelijk 43% en 22% ten opzichte van 2022.

Vragen

Heb je vragen naar aanleiding van ons jaarverslag of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op. We geven graag een (extra) toelichting of presenteren waar mogelijk aanvullende cijfers.