Lezingen

Aanvullend op alle leeractiviteiten organiseert de Academie voor Internationale Betrekkingen in samenwerking met interne en externe specialisten diverse lezingen op actuele thema’s voor alle collega’s wereldwijd. Hind Ribeiro-Bidaoui is senior adviseur en coördineert samen met stagiaire Marijn Maats de lezingen voor de academie.

‘De thema’s raken aan het werk waar onze collega’s in Den Haag en op de posten zich dagelijks voor inzetten. Lezingen zijn een bron van inspiratie. Tijdens de lezing doe je kennis en inzichten op van externe experts, verdiep je je verder in ons beleid, maak je kennis met collega’s die zich met het onderwerp bezighouden en hoor je over praktijkervaringen op van collega’s op de posten.’

Hind Ribeiro-Bidaoui en Marijn Maats
Hind Ribeiro-Bidaoui en Marijn Maats

Actualiteit

Lezingen zijn een ideale en laagdrempelige leervorm om kennis op te doen van de laatste (geopolitieke) ontwikkelingen in de wereld en de thema’s die impact hebben op het werk bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Het volgen van de lezingen helpt om jouw werk nog beter te kunnen doen. In 2023 organiseerde Hind samen met collega’s en externe specialisten in totaal 31 online lezingen. De onderwerpen varieerden van de verkiezingen in Turkije, de oorlog in Oekraïne, Afrika en de nieuwe geopolitieke wereldorde tot de impact van de Conference of the Parties (COP) - de jaarlijkse vergadering van alle landen die het VN-Klimaatverdrag hebben geratificeerd en waar alle belangrijke beslissingen genomen worden, de stand van zaken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's), racisme en de invloed van het slavernijverleden en het koloniale verleden op de Nederlandse diplomatie.

In de praktijk

‘Vooral de casuïstiek met herkenbare praktijkervaringen van onze collega’s op de posten wordt als waardevol ervaren’, vertelt Hind. ‘Juist die ervaringsverhalen over de vertaling van het beleid naar de praktijk en uitwerking op de posten, zijn erg nuttig om ons werk goed te kunnen doen.’

Dichtbij het vuur

Hind: ‘Samen met de strategische beleidsadviseurs (SBA’s) van de verschillende regio- en themadirecties bespreken we de ontwikkelingen en de koers van BZ tijdens het maandelijkse strategieberaad onder leiding van de Eenheid Strategische Advisering (ESA). Als liaison van de academie neem ik deel, koppel ik de besproken thema’s terug aan mijn collega’s en kijken we hoe we ons leeraanbod en de lezingen daarop kunnen aansluiten. Daarnaast volg ik natuurlijk de actualiteit  en kom ik zelf ook met ideeën en suggesties voor lezingen die complementair zijn aan ons leeraanbod.

Hind Ribeiro-Bidaoui
Hind Ribeiro-Bidaoui

De ‘gouden’ driehoek

‘Collega’s weten ons inmiddels te vinden als zij mooie onderwerpen en sprekers hebben voor lezingen’, vervolgt Hind. ‘Een lezing is naar mijn mening pas compleet en succesvol met drie gastsprekers: een externe gastspreker om de kennis van buiten BZ te delen en zo een ander geluid te laten horen. Een BZ-collega om ons beleid toe te lichten en onze collega’s op de posten om de vertaling van het beleid naar de praktijk maken en ervaringen delen.’

‘Ik merk dat collega’s enthousiast zijn om bij te dragen aan lezingen en hun expertise en praktijkervaringen met collega’s te delen. Tijdens een lezing over de verkiezingen in Turkije, lichtte Erik Weststrate, directeur directie Europa, het Haagse perspectief toe en deelde Joep Wijnands, ambassadeur in Ankara, het sentiment en de situatie in Turkije’.

Dat externe expertise onmisbaar is, kwam duidelijk naar voren tijdens de lezing over Koranverscheuringen. Daar vertelde een Officier van Justitie over de Nederlandse wetgeving hierop om onze collega’s op de posten in Jakarta en Islamabad te helpen dit in die landen uit te leggen. Wat er in ons land gebeurt heeft enorme impact op de veiligheid van onze teams in die landen en zet druk op de bilaterale relatie.’

Verbinding

Met lezingen bereiken we veel collega’s wereldwijd. Er is behoefte bij collega’s om bij elkaar te komen en actualiteiten en ontwikkelingen te bespreken, merken we uit de reacties. Per lezing nemen er gemiddeld meer dan 100 collega’s online deel. De meesten zetten dan ook hun camera aan om elkaar te kunnen zien en er is altijd ruimte voor interactie, vragen en antwoorden. Dat versterkt de verbinding en het contact met elkaar. Vooral voor collega’s die ver weg op een post werken.

Hind Ribeiro-Bidaoui en Marijn Maats

Inclusief en toegankelijk voor iedereen

De lezingen zijn er voor alle BZ-collega’s, ook voor onze stagiairs. Lezingen die relevant zijn voor interdepartementale collega’s met een internationale functie, zijn ook toegankelijk voor hen. De lezingen vinden online plaats, duren één uur en vinden meestal rond de lunch – Nederlandse tijd - plaats. ‘Voor dat tijdstip is bewust gekozen’, vertelt Hind. ‘Collega’s in Azië kunnen dan aan het eind van hun werkdag deelnemen en onze collega’s in Noord- en Zuid-Amerika in de ochtend onder het genot van een kop koffie. Als de gastsprekers toestemming geven, nemen we de lezingen ook op voor intern gebruik om onze collega’s in bijvoorbeeld Manilla, Sydney, Vancouver of San Francisco ook in de gelegenheid te stellen deel te nemen. Daarnaast merken we dat het lastig is voor collega’s om ruimte te maken voor leren en ontwikkelen. Dit tijdstip en de tijdsduur van de lezing biedt wellicht de gelegenheid om ruimte te maken om je te laten inspireren en kennis op te doen. Je kunt natuurlijk ook alleen meeluisteren tijdens een wandeling. Net als een podcast.’

Techniek

‘Om de online lezingen goed te laten verlopen, kunnen we niet zonder de samenwerking met onze partner Shared Business. Zij verzorgen alle technische en administratieve ondersteuning, logistiek en denken mee in de voorbereiding van onze lezingen. Daarnaast adviseren zij onze sprekers en denken ook didactisch mee in volgorde verhaal en interactie. Shared Business heeft bewezen dat zij zeer flexibel zijn, snel werken en kwaliteit leveren. Samen hebben we in een zeer korte tijd exact één jaar na de Russische invasie in Oekraïne een lezing georganiseerd’, vertelt Hind.

2024

Ook in 2024 staan er weer genoeg inspirerende lezingen op het programma. Zo kun je een serie van vijf lezingen verwachten in het kader van 75 jaar NAVO, een aantal lezingen over Mission Sustainable, een lezing over Versterkt Engagement en de interculturele vaardigheden die hiervoor nodig zijn en lezingen in de aanloop van de verkiezingen in de Verenigde Staten. Het Huygens Instituut heeft gepensioneerde ambassadeurs geïnterviewd die betrokken waren bij belangrijke gebeurtenissen en beleidsontwikkelingen van de afgelopen dertig jaar. Deze ‘diplomatieke getuigenissen’, rijke kennis en ervaringen nemen we mee in onze lezingen.