Vacature-alert! We zoeken een bevlogen Leeradviseur D&I voor ons team

De Academie voor Internationale Betrekkingen (academie) heeft een belangrijke rol bij de ontwikkeling van BZ-medewerkers en Rijksambtenaren met een internationaal georiënteerde functie. Binnen de academie hebben wij een inclusieleerhuis: een samenbundeling van leeractiviteiten, gericht op skills development en cultuurverandering ter bevordering van diversiteit en inclusie.

Wij zoeken een breed georiënteerde adviseur leren en ontwikkelen die de portefeuille Diversiteit en Inclusie (D&I) verder brengt en mede vanuit D&I perspectief ook bijdraagt aan de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van andere leeractiviteiten op het vakgebied van internationale betrekkingen.

Rijnstraat 8
Rijnstraat 8, Den Haag.

Functieomschrijving

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Diversiteit en Inclusie hoog op de agenda staan. Wij hebben de ambitie, en werken daar hard aan, een diverse en inclusieve organisatie te zijn, waar divers talent graag werkt en alle medewerkers zich veilig, gewaardeerd en volwaardig voelen. Vanuit onze hoofddirectie Personeel en Organisatie (HDPO), waar de academie onder valt, hebben wij een belangrijke rol in de ondersteuning van de realisatie van deze ambitie en schraagt dit met HR-systemen, processen en instrumenten. Het Inclusieleerhuis is hier een belangrijk schakel in. Dit Inclusieleerhuis is stevig gebouwd en recent doorontwikkeld en er moet door het jaar heen uitvoering aan worden gegeven. Het is eveneens van belang dat wordt gekeken naar onderhoud en samenhang met ambities en andere leeractiviteiten op het terreinen als Integriteit en Veilige Werkomgeving, Vitaliteit, Samenwerking, “Het goede gesprek”.

Als adviseur leren en ontwikkelen ben je de spil tussen beleid, strategie en onderwijs. Je zorgt ervoor dat de ambitie van BZ op D&I-gebied resulteert in effectieve vormen van leren en bouwt verder aan het Inclusieleerhuis. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de leeractiviteiten in het Inclusieleerhuis. Je onderhoudt een intern en een extern netwerk, je kent de ontwikkelingen en verkent de markt op het gebied van D&I. Samenwerkingspartners zijn de interne opdrachtgever/ inhoudsdeskundige en deskundige marktpartijen, een overheidsacademie of expertisecentrum. Je kent de wensen van de opdrachtgever goed, maar je weet ook welke partij en expertise (extern of intern) effectief op welk deelterrein kan worden ingezet en benut die informatie om de juiste partij voor de juiste opdracht in te zetten. Je vervult een regie- en inkoopfunctie in je werkveld en bent waar nodig projectleider van aanbestedingen. Daarnaast is het van belang dat je door effectieve communicatie nieuw en bestaand aanbod onder de aandacht houdt en brengt, onder meer via het LeerManagementSysteem (LMS).

Ondanks dat je focus ligt op het thema van diversiteit en inclusie, zal je ook breder inzetbaar zijn als leeradviseur bij de academie: voor andere BZ-thema’s en beleidsterreinen.

Daarvoor is het belangrijk dat je de ontwikkelingen en de markt op het gebied van leren, ontwikkelen en (buitenlandse) actualiteit volgt. Je hebt daarnaast een brede blik op de actualiteit en de thema’s van BZ en bent in staat om korte en lange termijn ontwikkelingen en thema’s op BZ-terreinen om te zetten naar aantrekkelijke en innovatieve leeractiviteiten. Je bent een vraagbaak voor jouw collega’s op het gebied van onderwijs en bent in staat om individuele (hulp-)vragen te vertalen naar een breder plan omtrent de verbetering en vernieuwing van het onderwijs binnen de academie. Daarbij heb je een goed oog voor communicatie.

Meer informatie

Bekijk de volledige functieomschrijving met de functie-eisen, arbeidsvoorwaarden en bijzonderheden op de werkenvoornederland.nl. Voor meer informatie kun je terecht bij Mirella van de Noort, hoofd van onze academie.