Online lezing 9 mei: Fundament voor een Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie

De alarmerende ervaringen met de COVID-pandemie en de mondiale ongelijkheid in toegang tot gezondheidszorg en -diensten, tonen eens te meer aan dat de bestaande mondiale gezondheidsbeleid niet toereikend is. De Nederlandse regering heeft in het coalitieakkoord een Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie aangekondigd. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) op 20 april jl. het advies ‘Fundament voor een Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie’ uitgebracht.

Want nationale gezondheid stopt niet bij de landsgrenzen. Daarom bepleit de AIV een multidisciplinaire aanpak: de zorgsector en de ministeries van volksgezondheid zijn nodig, maar preventie betekent ook dat we kritisch moeten kijken naar factoren als onze productiewijzen, ruimte voor ecosystemen en de ongezonde gevolgen van vervuilende industrieën en landbouw. Dit is lastig, maar het is nodig. Nederland kan het voortouw nemen in een multidisciplinaire aanpak en koploper zijn door een sectoroverstijgende samenwerking tot stand te brengen tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en financiële- en kennisinstellingen. Want essentiële geneesmiddelen, vaccins en hulpmiddelen dienen mondiaal voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te zijn.

In deze online lunchlezing zal Dr. Dorette Corbey, lid AIV en Vicevoorzitter Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS) het advies toelichten. En Kitty van der Heijden (Directeur-Generaal Internationale Zaken bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Roland Driece (Directeur Internationale Zaken bij het Ministerie van VWS) zullen ieder een reactie geven op het advies. Daarna is er gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan.

Wil je hier meer over weten of meepraten? Dat kan maandag 9 mei 2022 van 13.00 – 14.00 uur (NL tijd). Meld je aan via deze link en discussieer ook mee. 
Het advies is hier te raadplegen.

Deze lezing wordt georganiseerd door de Academie voor Internationale Betrekkingen in samenwerking met de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). De AIV is het adviescollege voor de regering en het parlement op het gebied van buitenlands beleid en internationale vraagstukken.