De academie bestaat acht jaar!

In september bestaat de Academie voor Internationale Betrekkingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) alweer acht jaar. Een mooi moment om met Mirella van de Noort-Tijhaar, hoofd van de academie, terug te blikken op de afgelopen jaren. Wat is haar opgevallen?

Groepsfoto van teamleden academie d.d. 31 januari 2023. Het zijn 16 deelnemers en ze staan in twee rijen, 1 rij onder en 1 rij boven.
Beeld: ©academie / Jurgen Huiskens
Vlnr. bovenste rij: Anjalie Ramkisor, Tamara Sturing, Gina Meertens, Babet Mooij, Rianne Zulfiqar - Wezendonk, Hind Ribeiro - Bidaoui, Jan Willem Naphegyi - Schouw, Sandra Kroes. Onderste rij: Frederik Birnie, Mirella van de Noort - Tijhaar, Loes Vonk, Henny Schippers, Janet Klaassen, Natasja Nikolić, Rik Reuvekamp, Irene Kessels.

Mirella: ‘We hebben een academie die zich richt op het aanbieden van leeractiviteiten, die mensen en kennis vanuit een platformrol verbindt, en die vanuit de kompasrol sturing geeft aan leren en ontwikkelen. En een professioneel studieprogramma gericht op kennis, vaardigheden en gedrag om de collega’s voor te bereiden op de toekomst. En de afgelopen jaren hebben we veel collega’s van BZ en internationale rijksambtenaren opgeleid en met elkaar in contact gebracht, zodat het leren van elkaar en met elkaar doorgaat. We doen dit in nauwe samenwerking met directies en posten en met de Eenheid Strategisch Advies (ESA) en in afstemming met onze interdepartementale Adviesraad. Hoe het er concreet uit ziet?’

Aanbod

‘Het aanbod is zodanig dat er voor iedereen en op elk niveau passende leeractiviteiten zijn. Dat kunnen langere leertrajecten of korte cursussen zijn, e-learnings of lezingen. Via de ontwikkelde (nu elf) leerlijnen voor functiegroepen, kun je je weg vinden in dit aanbod door te zien wat er bij jouw functie past. Het aanbod strekt zich uit van taal tot onderhandelen, van leiderschap tot interculturele vaardigheden, en van bedrijfsvoering tot actuele thema’s, zoals klimaat en cyber.

Waar ik ook blij mee ben, is dat we als BZ nu een centrale onboarding voor nieuwe BZ-collega’s hebben. We hebben leergangen ontwikkeld voor alle regio’s wereldwijd (van Azië & Oceanië tot Latijns-Amerika en de Caraïben). In deze regiostudies komen historie, economie, politiek en cultuur van de betreffende regio aan bod, zodat kennis wordt verdiept en medewerkers worden voorbereid op een plaatsing. We organiseren elk jaar leer-werktrajecten voor Internationaal Beleidsmedewerker Buitenlandse Zaken (IBBZ) en het afgelopen jaar maar liefst twee. Er is veel aandacht voor bedrijfsvoering, zoals in de leergang Beleid en Uitvoering en in de trajecten Eerste 100 dagen op de post respectievelijk het departement. En mede naar aanleiding van het rapport over racisme wat vorig jaar is gepresenteerd, is ons Inclusieleerhuis aangescherpt en verder uitgebreid met bijvoorbeeld de workshop ‘Speaking Up!’

Platform en Kompas

‘Vanuit onze platformrol werken we nauw samen met universiteiten en kennisinstituten, het bedrijfsleven of maatschappelijke partners, zodat we van elkaar kunnen leren. Ook hebben we een internationaal netwerk ontwikkeld waar intensief contact mee is, met ondermeer de academies van de verschillende Europese Lidstaten en de Europese Commissie (European Diplomatic Academy).

Vanuit de kompasrol geven we meer sturing aan leren en ontwikkelen door voorstellen te doen over het verplichtend karakter van leren, door taalbeleid te ontwikkelen, door datagedreven te werken en de digitale infrastructuur te versterken. Uiteraard werken we intensief samen met onze Human Resources (HR) -collega’s van Werving en Selectie, HR advies, Informatievoorziening HR en Vitaliteit en Gezondheid.’

Voorbereid op de toekomst

‘Alle inspanningen zijn gericht op het voorbereiden van medewerkers op de toekomst. Door het versterken van kennis en vaardigheden bij BZ-medewerkers en internationaal werkende Rijksambtenaren kunnen we bijdragen aan een wereld, die nog veiliger, welvarender, eerlijker en duurzamer is.’

Wil je meer weten over de Academie voor de Internationale Betrekkingen? Meer informatie vind je op onze LinkedInpagina.