Nooit uitgeleerd bij Buitenlandse Zaken

Eind februari kwamen collega’s van de Academie voor Internationale Betrekkingen samen met collega’s van diverse andere afdelingen binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) om expertise en inzichten op het gebied van leren en ontwikkelen bij BZ uit te wisselen. Om in te kunnen spelen op internationale ontwikkelingen en om toekomstbestendig te zijn, moeten alle collega’s bij BZ over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. In de lerende organisatie leert elke BZ’er in elke functie, altijd en overal.

Diverse medewerkers op het gebied van leren en ontwikkelen zitten aan een lange tafel aan weerszijden en kijken in de camera
Beeld: ©academie
Collega's van verschillende afdelingen binnen BZ, die zich bezighouden met leren en ontwikkelen binnen BZ.

Bevorderen van een lerende organisatie prioriteit

Binnen de academie is het bevorderen van zo’n lerende organisatie een prioriteit, maar kunnen dit alleen samen realiseren. Daarom vinden we het belangrijk om elkaar regelmatig te ontmoeten om kennis te delen en in gesprek te gaan over een actueel, passend en toekomstgericht leer- en ontwikkelaanbod voor iedereen in onze organisatie. Om voorbereid te zijn op de toekomst, wereldwijd.