Adviesraad

Het team van de academie maakt gebruik van een Adviesraad om hen bij te staan als sparringpartner en klankbord. De Adviesraad bestaat uit een diverse groep BZ-collega’s die thuis zijn in leren en ontwikkelen, aangevuld met twee externe experts van Defensie en de ABD.

De Adviesraad biedt:

  • zicht op ontwikkelingen in het maatschappelijke, politieke en internationale speelveld die bepalend zijn voor de samenstelling van het studieprogramma;
  • advies over hoe leren effectief georganiseerd kan worden voor BZ en voor de internationale functie rijksbreed;
  • (ongevraagd) advies en signalen over leer- en ontwikkelvraagstukken uit de werkpraktijk die relevant zijn voor het effectief organiseren van de leer- en ontwikkelfunctie;
  • ambassadeurs die het verhaal over de lerende organisatie uitdragen;
  • bijdragen aan leeractiviteiten als spreker of panel. 

Leden Adviesraad

In de Adviesraad hebben momenteel zitting:

Tabel: overzicht leden Adviesraad
Naam Functie

Dirk Jan Koch (co-voorzitter)

Kennisgezant/Coördinator kennisbeleid Eenheid Strategische Advisering (ESA)

Yvette Eechoud (co-voorzitter)

Plv. Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Peter van der Knaap Directeur Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB)
Brechje Swachöfer Inspecteur van dienst, Inspectie Signalering Begeleiding (ISB)
Bianca Hettinga Lid Ondernemingsraad, beleidsmedewerker Paramaribo
Barbara van Hellemond Directeur Hoofddirectie Postennetwerk
Jacinda Hofland Afdelingshoofd en Centrale Coördinator Integriteit bij de directie Veiligheid, Crisiscoördinatie en Integriteit
Gera Sneller Strategisch adviseur Diversiteit & Inclusiviteit
Marien van den Eijnden (Defensie) Kolonel, Directeur bij het Instituut Defensie Leergangen
Job van den Berg Directeur Directie Ondersteuning Bestuur
Gert-Jan van Schaik Wnd. Hoofd DARE (gericht op Teamontwikkeling en Organisatieontwikkeling)

Christina van Wagensveld

Afdelingshoofd Ontwikkelen & Interim Algemene Bestuursdienst

Mirjam Krijnen Plv. directeur HDPO/Hoofd Regie en Beleidsontwikkeling
Mirella van de Noort (toehoorder) Hoofd Academie voor Internationale Betrekkingen
Loes Vonk (secretaris) Coördinator Academie voor Internationale Betrekkingen