Adviesraad

Het team van de academie maakt gebruik van een Adviesraad om hen bij te staan als sparringpartner en klankbord. De Adviesraad bestaat uit een diverse groep BZ-collega’s die thuis zijn in leren en ontwikkelen, aangevuld met twee externe experts van Defensie en de ABD.

De Adviesraad biedt:

  • zicht op ontwikkelingen in het maatschappelijke, politieke en internationale speelveld die bepalend zijn voor de samenstelling van het studieprogramma;
  • advies over hoe leren effectief georganiseerd kan worden voor BZ en voor de internationale functie rijksbreed;
  • (ongevraagd) advies en signalen over leer- en ontwikkelvraagstukken uit de werkpraktijk die relevant zijn voor het effectief organiseren van de leer- en ontwikkelfunctie;
  • ambassadeurs die het verhaal over de lerende organisatie uitdragen;
  • bijdragen aan leeractiviteiten als spreker of panel. 

Leden Adviesraad

In de Adviesraad hebben momenteel zitting:

Tabel: overzicht leden Adviesraad

Dirk Jan Koch (co-voorzitter)

Kennisgezant/Coördinator kennisbeleid Eenheid Strategische Advisering (ESA)

Peter Potman (co-voorzitter)

Plv DG Buitenlands-Economische Betrekkingen

Peter van de Knaap Directeur Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB)
Brechje Swachofer Inspecteur van dienst, Inspectie Signalering Begeleiding (ISB)
Jessica Moentadj Lid Ondernemingsraad
Barbara van Hellemond Directeur Hoofddirectie Postennetwerk
Erik Sloot Teammanager Organisatie & Ontwikkeling Hoofddirectie Personeel & Organisatie
Gera Sneller Strategisch adviseur Diversiteit & Inclusiviteit
Wolter Sillevis Smitt (Defensie) Kapitein-ter-Zee, Directeur bij het Instituut Defensie Leergangen, o.a. werkzaam geweest op post in Londen
Mirella van de Noort (toehoorder) Hoofd Academie
Loes Vonk (secretaris) Coördinator Academie