kleine globe ligt op een opengeslagen boek

Over de academie

Over de academie

De Academie voor Internationale Betrekkingen helpt medewerkers van BZ en van andere rijksonderdelen binnen een internationale functie verder te leren en te ontwikkelen. De academie is in 2015 opgericht door het ministerie van Buitenlandse Zaken als onderdeel van de Rijkscampus. We sluiten aan op de rijksbrede visie op leren en ontwikkelen.

Aanbieder, Platform, Kompas

Het team van de academie werkt aan haar missie vanuit drie verschillende rollen:

  • Als aanbieder organiseren we jaarlijks meer dan 250 laagdrempelige, hoogwaardige, meertalige leeractiviteiten voor de ruim 10.000 collega’s in een internationale functie.  Daarnaast organiseren we in samenwerking met interne en externe specialisten lezingen en (netwerk­)bijeenkomsten op actuele thema’s. Ons aanbod sluit goed aan bij de strategische doelstellingen en is actueel, relevant en toekomstbestendig.
  • Als platform verbinden we kennis en collega’s met elkaar binnen BZ, rijksbreed en wereldwijd met een stevige digitale infrastructuur waar leerbehoeftes van interne en externe partijen samenkomen. Zo helpt de academie BZ bij het ontwikkelen van de kwaliteiten die karakteristiek zijn voor de lerende organisatie.
  • Als kompas koersen we ons ministerie richting noodzakelijke en relevante leer- en ontwikkeltrends en stimuleren een open leerklimaat. We werken daarin samen met andere onderdelen binnen BZ en het Rijk die zich bezighouden met kennis en vaardigheden, leren en ontwikkelen. Zo verankeren we de visie en strategie voor leren en ontwikkelen binnen BZ en voor het Rijk binnen het internationale en diplomatieke werkterrein.

Leerklimaat

BZ is graag een lerende organisatie. Zo blijven we als organisatie wendbaar, flexibel en kundig. Een goed leerklimaat bouwt de academie niet alleen. Dat doen we samen met de top, de leidinggevenden en de medewerkers, ieder met een eigen verantwoordelijkheid. Als leidraad gebruiken we onze visie op leren en ontwikkelen.

Afwegingskader

Bij de ontwikkeling en aankoop van leeractiviteiten hanteren we een afwegingskader.

Adviesraad

De Adviesraad staat het team van de academie bij als sparringpartner en klankbord.

Groepsfoto Academie voor Internationale Betrekkingen
Vlnr. bovenste rij: Anjalie Ramkisor, Tamara Sturing, Gina Meertens, Babet Mooij, Rianne Zulfiqar - Wezendonk, Hind Ribeiro - Bidaoui, Jan Willem Naphegyi - Schouw, Sandra Kroes. Onderste rij: Frederik Birnie, Mirella van de Noort - Tijhaar, Loes Vonk, Henny Schippers, Janet Klaassen, Natasja Nikolić, Rik Reuvekamp, Irene Kessels.