We bundelen onze krachten met het Instituut Defensie Leergangen!

Gelet op de uitdagingen waar Nederland voor staat, is het van belang om goed opgeleide en getrainde medewerkers te hebben die voorbereid zijn op de toekomst. Er is een wederzijdse behoefte van Buitenlandse Zaken en Defensie om de kennis over en samenwerking op het gebied van leren en ontwikkelen te verstevigen. 

Academieteam op bezoek bij het Instituut Defensie Leergangen (IDL) in Breda. Van links naar rechts: (voormalig) hoofd HDV, Lkol. Ralf Goossens; hoofd Academie, Mirella van de Noort; docent/mentor HDV, KLTZ Roy de Ruiter; coördinator Postacademische Opleidingen IDL, Eva Spoor; coördinerend L&O-adviseur Academie, Loes Vonk en de L&O-adviseurs van de Academie, Hind Ribeiro-Bidaoui, Babet Mooij en David Oey.
Beeld: ©Academie / Academie
Van links naar rechts: directeur IDL en kapitein-ter-zee Wolter Sillevis Smitt; hoofd academie, Mirella van de Noort; kennisgezant en decaan academie, Dirk-Jan Koch

Intensieve samenwerking Buitenlandse Zaken en Defensie

Om de leergangen voor medewerkers multidisciplinair aan te bieden, netwerken te verstevigen en meer gebruik te maken van elkaars internationale en diplomatieke kennis, zochten de Academie voor Internationale Betrekkingen van BZ en het Instituut Defensie Leergangen (IDL), onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) van het ministerie van Defensie, elkaar al vaker op.

In november vorig jaar intensiveerde de samenwerking met een bezoek van het academieteam aan het IDL in Breda. Beide instituten hebben veel raakvlakken op het gebied van onderwijs, deskundigheidsbevordering en doorontwikkeling van professionals. Beide instituten bieden een internationaal georiënteerde curriculum. De academie en het IDL zien mooie kansen door deelnemers en studenten van beide ministeries aan elkaars leeractiviteiten te laten deelnemen. We zijn gestart met verschillende initiatieven om te verkennen waar en hoe dit eruit kan zien.  Proeftuinen noemen we het, met als doel actief kennis te delen en uit te wisselen om zo ons werk meer geïntegreerd uit te voeren.

Proeftuinen: training Strategic Foresight, leergang IBBZ, lezingen en stages

Een proeftuin is bijvoorbeeld het ‘joint’ deelnemen aan de module Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp van een van onze grootste leergangen: de Internationaal Beleidsmedewerker Buitenlandse Zaken (het ‘klasje’), door zowel BZ-cursisten als Defensiestudenten. Door deelnemers al in een vroeg stadium van hun loopbaan met elkaar kennis te laten maken, wordt toekomstige kennisuitwisseling laagdrempeliger gemaakt. Uit de evaluatie blijkt ook dat deelnemers van zowel BZ als van Defensie deze multidisciplinair ingestoken module zeer positief waardeerden. Een volgende proeftuin is de training Strategic Foresight & Analysis van de academie en de Eenheid Strategische Advisering en de soortgelijke training ‘Anticipating the Future’ van het Instituut Defensie Leergangen. Kijken we op dezelfde manieren vooruit? En wat kunnen we van elkaar leren in het strategisch voorspellen van toekomstige ontwikkelingen en trends?

.

Academieteam op bezoek bij het Instituut Defensie Leergangen (IDL) in Breda. Van links naar rechts:  (voormalig) hoofd HDV, Lkol. Ralf Goossens; hoofd Academie, Mirella van de Noort; docent/mentor HDV, KLTZ Roy de Ruiter; coördinator Postacademische Opleidingen IDL, Eva Spoor; coördinerend L&O-adviseur Academie, Loes Vonk en de L&O-adviseurs van de Academie, Hind Ribeiro-Bidaoui, Babet Mooij en David Oey.
Beeld: ©academie / academie
Academieteam op bezoek bij het Instituut Defensie Leergangen (IDL) in Breda. Van links naar rechts: (voormalig) hoofd HDV, Lkol. Ralf Goossens; hoofd academie, Mirella van de Noort; docent/mentor HDV, KLTZ Roy de Ruiter; coördinator post-academische Opleidingen IDL, Eva Spoor; coördinerend L&O-adviseur academie, Loes Vonk en de L&O-adviseurs Hind Ribeiro-Bidaoui, Babet Mooij en David Oey.

Doorontwikkeling officiersopleiding

Het IDL heeft daarnaast een specifieke behoefte. Door toenemende aandacht voor het werkveld van militaire diplomatie is er behoefte aan doorontwikkeling van een van de officiersopleidingen van het IDL: de Hogere Defensie Vorming (HDV). Deze interne loopbaanopleiding bereidt (militaire) studenten voor op een positie in het hoger- en topmanagement in de Defensieorganisatie, internationale staven en bij interdepartementale samenwerking. Door samen te werken met de Academie voor Internationale Betrekkingen wordt de diplomatieke inhoud verder uitgediept.

Adviesraad BZ uitgebreid met deelname Defensie

Naast deze initiatieven biedt directie Veiligheidsbeleid (DVB) van BZ enkele afstudeer-en stageplekken voor Defensiestudenten aan. Tot slot is de BZ-Adviesraad Leren en Ontwikkelen (L&O), onder co-voorzitterschap van plv. DGBEB Peter Potman en kennisgezant en decaan van de Academie Dirk Jan Koch, uitgebreid met deelname van Defensie. Een waardevolle bijdrage wordt geleverd door de directeur van het IDL, kapitein-ter-zee Wolter Sillevis Smitt, als buitenlid van de BZ-Adviesraad. Met zijn eerdere werkervaring als militair attaché op de ambassade in Londen is zijn inbreng gericht op kennisoverdracht over hoe Defensie haar opleidingsprogramma’s opzet en hoe vanuit de organisatie sturing wordt gegeven aan leren en ontwikkelen. Heel nuttig en inspirerend!