Afwegingskader

De academie gebruikt leren en ontwikkelen als middel voor permanente expertise-ontwikkeling en professionalisering van alle BZ-medewerkers en internationaal werkende rijksambtenaren. Directies met een leerbehoefte kunnen bij de academie terecht voor advies, leeractiviteiten en informatie.

Waarom een afwegingskader?

De kern van het werk van de academie is drieledig:

  1. We ontwikkelen en bieden een gevarieerd en actueel aanbod van opleidingen en trainingen.
  2. We organiseren fysieke en online platforms voor het uitwisselen van kennis en het versterken van ieders netwerk.
  3. We willen het kompas zijn om ons ministerie te leiden naar een lerende organisatie.

Dat betekent dat we onze rol en inzet stevig afbakenen. Zodat we wat we doen ook steeds goed doen. Bij het beoordelen van verzoeken, gebruiken we daarom een afwegingskader.

Leerbehoeften en -vragen uniform beoordelen met het afwegingskader

Het afwegingskader is een instrument om nieuwe, ad-hoc leerbehoeften en leervragen uniform te beoordelen en om de bestaande leeractiviteiten in het curriculum te beheren. Ook helpt het afwegingskader om afwegingen rond onze rol en werkwijze naar buiten toe beter te onderbouwen. Daarbij maken we de volgende afwegingen en gebruiken we deze criteria:

Voor iedere leervraag geldt:

  1. Nut en noodzaak van de leeractiviteit zijn evident.
  2. De leeractiviteit is bestemd voor een BZ-brede doelgroep, zowel in diversiteit als aantal.
  3. De leeractiviteit wordt meermalig uitgevoerd.
  4. Voor de realisatie van de leeractiviteit is een BZ-directie betrokken als inhoudelijk eigenaar.
  5. Er is voldoende capaciteit, tijd en budget.

Afwegingscriteria

Vragen?

Heb je een vraag of wil je nadere toelichting? Neem dan contact op met de academie.