“Om onze professionaliteit te versterken, is leren nodig. En ook gewoon leuk!”

Als je Mirella ernaar vraagt, komt de elevator pitch er vloeiend uit: “Als academie zetten wij ons er dagelijks voor in: het aanbieden van kennis en expertise voor internationaal werkende rijksmedewerkers in Den Haag en op de posten. Dit doen we door jaarlijks laagdrempelige, hoogwaardige leeractiviteiten te organiseren voor alle rijkscollega’s in een internationale functie. Hiermee bereiden we hen voor op de toekomst.” Mooie woorden, maar hoe komen we bij BZ tot die leercultuur die in de BZ-doelstellingen staat? En hoe leert ze zelf?

Lees het interview met Mirella Van de Noort-Tijhaar, hoofd Academie voor Internationale Betrekkingen.

Leren is leuk

“Ik ervaar het zelf ook: het is als BZ’er niet eenvoudig om tijd vrij te maken voor leeractiviteiten. Daar zijn allemaal redenen voor te noemen: de snelle ontwikkelingen in de wereld, de werkdruk die dat voor BZ met zich meebrengt, het thuiswerken in combinatie met een druk privéleven, helemaal sinds we de coronapandemie doormaakten. We begrijpen dat leren lastig kan zijn.

Maar om als internationaal werkende collega’s onze professionaliteit te versterken, is leren wel nodig. En bovendien ook gewoon leuk! We werken daarom aan manieren om leren voor iedereen aantrekkelijker en laagdrempelig te maken. Bijvoorbeeld door de techniek te verbeteren en samen met aanbieders onze leertrajecten nog interactiever en afwisselender te maken.

Maar ook met de introductie van leerlijnen. Een leerlijn is een verzameling van relevante leeractiviteiten voor een functiegroep. Denk aan een leerlijn voor managementondersteuners. Zij kunnen in de leerlijn makkelijk terugzien welke leeractiviteiten voor hen geschikt zijn en met welk doel.

Ook blijven we het opleidingsspreekuur aanbieden, waar medewerkers en leidinggevenden individueel opleidingsadvies kunnen krijgen."

Al doende leert men

"De academie heeft een groot leeraanbod, voor ieder wat wils. Het is verleidelijk te denken dat je je portie leren hebt gehad als je een lezing of taalcursus volgt. Maar leren doe je niet alleen door een webinar of training te volgen. Het spreekwoord luidt niet voor niets: al doende leert men. En dat is waar we BZ’ers de komende tijd veel meer van bewust willen maken. We leren namelijk de hele dag door terwijl we ons werk doen.

Bijvoorbeeld door wat je meekrijgt uit je internationale overleggen, door wat je van collega’s hoort, door het nieuwe systeem of thema waar je op ingewerkt wordt. Maar ook doordat je al doende ervaart dat je een bepaalde aanpak beter anders kunt doen of dat je effectiever bent als je de tijd neemt om te luisteren. En door de feedback en evaluaties die je krijgt en geeft.

Leren in die verschillende vormen en manieren doe je niet alleen, maar ook gezamenlijk: met je collega’s of met BZ als geheel. Deze vormen van leren kunnen we ons bewuster worden en ook effectiever inzetten. Dan wordt leren veel meer dan alleen het volgen van een cursus. En dan gaat het veel meer over: welke leer-skills heb je nodig om je bewust te worden van wat je de hele dag door leert?"

Leren in onrustiger tijden

"Met de uitbraak van de coronapandemie in 2020 bracht het thuiswerken extra uitdagingen met zich mee. We werken nu niet alleen online, we leren nu ook online. En dat we blijven leren, is belangrijk. Skills die voorheen minder relevant leken, blijken nu juist extra belangrijk en andersom. Juist nu alles op afstand gebeurt, is het belangrijk om te blijven investeren in je persoonlijke ontwikkeling. Zo blijven we wendbaar, flexibel en kundig en kunnen we eenvoudiger meebewegen in de wereld terwijl we aan onze strategische doelen blijven werken."

Aanbieder, platform, kompas

"Voor het vervullen van onze taak als BZ’er is een prettig leerklimaat nodig waarin leren normaal is en stevig verankerd is in de dagelijkse werkpraktijk. Dat willen we verder versterken via onze drie rollen. We zijn en blijven een stevige aanbieder van leeractiviteiten. We bieden platforms om kennis en kennissen met elkaar te verbinden. Binnen BZ, rijksbreed en wereldwijd. En we zijn een kompas dat ons ministerie koerst naar noodzakelijke en relevante leer- en ontwikkeltrends.

Een goed leerklimaat bouwt de academie niet zelf. Dat kan alleen samen met alle medewerkers, de leidinggevenden en de top, ieder met een eigen verantwoordelijkheid. Als leidraad gebruiken we onze visie Leren & Ontwikkelen 2030."

Blijf investeren in jezelf

"Ik heb ontdekt dat als ik me bewuster word van wat ik dagelijks leer, dat ik effectiever ben in mijn werk. Maar ik plan daarnaast óók op regelmatige basis tijd vrij voor een cursus of lezing. Als ik dat niet zelf doe, komt het er niet van. En dat heeft niet alleen impact op mezelf, maar ook op mijn collega’s en de organisatie. De academie moedigt iedereen aan om ieder jaar, iedere dag te investeren in jezelf. Geef je persoonlijke ontwikkeling de ruimte. Zo kun je je functie optimaal vervullen en bereid je je voor op de toekomst. Ik wens iedereen veel online en offline leerplezier!”

Wat ga jij leren?