Voorwoord

Werken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken doet ertoe. Of je nu consulair medewerker, veiligheidsspecialist, managementondersteuner of diplomaat bent. Op een van de 156 posten ergens in de wereld of in Nederland. Je draagt bij aan een veiliger en welvarender Koninkrijk en je zet je in voor een eerlijke en duurzame wereld en voor alle Nederlanders die in het buitenland wonen, werken of reizen en advies of hulp nodig hebben.

Dat kan alleen als je over de juiste kwaliteiten beschikt. En erop kunt vertrouwen dat je werkt met collega’s en teams die ook uitstekend zijn toegerust. Dat betekent dat je moet bijblijven in je vak, elkaar blijft stimuleren tot groei, oog hebt voor ieders talent, actief op zoek gaat naar andere invalshoeken en je kennis deelt. In welke fase van je carrière ook. Zodat je niet alleen weet wat je vandaag te doen staat, maar ook voorbereid bent op de wereld van morgen. En die van overmorgen.

Het team van de Academie voor Internationale Betrekkingen (academie) zet zich in om alle medewerkers van Buitenlandse Zaken en andere rijksmedewerkers in een internationale functie te helpen zichzelf verder te ontwikkelen op het gebied van persoonlijke vaardigheden, vakinhoudelijke kennis en diplomatieke vaardigheden, zodat ze voorbereid zijn op de toekomst, wereldwijd.

Groepsfoto Academie voor Internationale Betrekkingen
Vlnr. bovenste rij: Anjalie Ramkisor, Tamara Sturing, Gina Meertens, Babet Mooij, Rianne Zulfiqar - Wezendonk, Hind Ribeiro - Bidaoui, Jan Willem Naphegyi - Schouw, Sandra Kroes. Onderste rij: Frederik Birnie, Mirella van de Noort - Tijhaar, Loes Vonk, Henny Schippers, Janet Klaassen, Natasja Nikolić, Rik Reuvekamp, Irene Kessels. Niet op de foto: Cobi de Kort-Parlevliet, Mark Jacobs, David Oey en Roos Petersen.

Highlights 2023

Samen hebben we veel bereikt. In 2023 bood de academie weer een gevarieerd en actueel leeraanbod op kennis, vaardigheden en gedrag aan. Daarnaast organiseerde de academie fysieke en online bijeenkomsten voor het uitwisselen van kennis en het versterken van ieders netwerk.

Ons aanbod is er voor alle collega’s van Buitenlandse Zaken en andere rijksambtenaren in een internationale functie. Van starters, mid-career tot seniors en voor diplomaten, experts en collega’s in de bedrijfsvoering en ondersteuning, wereldwijd.

  • Met de uitbreiding van het aanbod van e-learnings van SkillsTown kunnen steeds meer medewerkers, ook op de posten, wereldwijd leren waar en wanneer zij willen.
  • In het kader van ambtelijk vakmanschap en het versterken van professionaliteit was er veel aandacht voor leiderschap en management, interculturele sensitiviteit, taalcursussen en de voorbereiding en opleiding van nieuwe ambassadeurs voorafgaand aan hun plaatsing.
  • Vanwege de directe link tussen strategie en de dagelijkse praktijk worden regiostudies als waardevol ervaren. In 2023 werd een nieuwe cursus Sub-Sahara Afrika aangeboden. Daarmee biedt de academie nu voor alle regio’s wereldwijd leergangen aan.
  • Er zijn maar liefst twee werk- en leertrajecten internationaal beleidsmedewerker Buitenlandse Zaken (IBBZ) van start gegaan voor medewerkers.
  • De opzet van de leergang Beleid en Uitvoering werd, in samenwerking met in- en externe partners, geactualiseerd en aangescherpt. Hiermee werd ingespeeld op de ontwikkelingen rondom ambtelijk vakmanschap, de Europese Unie en de wensen de behoeften van medewerkers.
  • Het leren in de praktijk, van en met elkaar is belangrijk, net als het delen van kennis en bronnen en het leren op organisatieniveau. Lees ervaringsverhalen op onze website.
  • De academie heeft leerlijnen ontwikkeld voor zeven functiegroepen bij BZ. Leerlijnen dienen als een wegwijzer binnen het leeraanbod van de academie en geven op een gestructureerde en overzichtelijke manier richting aan de ontwikkeling en persoonlijke groei van medewerkers binnen hun huidige functie.
  • BZ wil een organisatie zijn waar iedereen zich kan laten zien en waar we optimaal gebruikmaken van de kracht van het verschil. Mede naar aanleiding van het in december 2022 verschenen onderzoeksrapport ‘Racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken: een verkennend onderzoek’ zijn onze leeractiviteiten over diversiteit en inclusie (D&I), veilige werkomgeving en integriteit doorontwikkeld en uitgebreid.
  • Aanvullend op alle leeractiviteiten organiseert de academie diverse lezingen op actuele thema’s voor alle collega’s. De thema’s raken aan het werk waar onze collega’s in Den Haag en op de posten zich dagelijks voor inzetten. Lezingen zijn een bron van inspiratie. Tijdens de lezing doe je kennis en inzichten op van externe experts, verdiep je je verder in ons beleid, maak je kennis met collega’s die zich met het onderwerp bezighouden en hoor je over praktijkervaringen op van collega’s op de posten.

De dagelijkse realiteit stelt ons ook voor uitdagingen. Ons ministerie moet voortdurend schakelen in een snel veranderende wereld. Dat vereist ook van de academie flexibiliteit en innovatie om snel op te schalen en het aanbod aan te passen. Binnen een veilige en stabiele technische omgeving. Er is in 2023 hard gewerkt aan de inrichting en implementatie van een nieuw Leer Management Systeem (LMS). Een nieuw leerportaal waarin medewerkers en leidinggevenden makkelijk relevante leeractiviteiten vinden die aansluiten bij hun leerbehoefte maar wat ook relevante informatie biedt om als organisatie datagericht te kunnen sturen op leren en ontwikkelen. Eind 2023 was de academie klaar voor livegang op 15 januari 2024.

Daarnaast wedijvert de waan van de dag van ons ministerie met de tijd en aandacht die nodig zijn voor permanente ontwikkeling van de mensen die er werken. Door binnen het ministerie zoveel mogelijk drempels weg te nemen wordt leren, ontwikkelen en kennisdelen voor alle collega’s een structureel onderdeel van het werk bij BZ.

Ik ben trots op iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de academie en de resultaten die we in het afgelopen jaren hebben bereikt. We blijven ons inzetten voor de ontwikkeling van alle medewerkers van Buitenlandse Zaken en andere rijksambtenaren in een internationale functie, zodat zij zich met al hun kennis, talenten en ervaring elke dag weer inzetten voor een veiliger en welvarender Koninkrijk en een eerlijke en duurzame wereld.

Mirella van de Noort – Tijhaar

Hoofd Academie voor Internationale Betrekkingen.
Voorbereid op de toekomst, wereldwijd.