Lerende organisatie

BZ is graag een lerende organisatie. Een leven lang leren, in elke functie, wereldwijd. Zo blijven we als organisatie wendbaar, flexibel en kundig, ook in onrustige tijden.

BZ werkt actief aan een leercultuur waarin continu leren en ontwikkelen centraal staan: binnen BZ is leren vanzelfsprekend en stevig verankerd in de dagelijkse werkpraktijk. In een lerende organisatie zijn medewerkers productiever, ervaren zij meer werkplezier, ontwikkelen zij meer eigenaarschap over hun leer-en ontwikkelprocessen en zijn zij flexibeler en beter in staat om met veranderingen om te gaan. Dat zorgt ervoor dat BZ’ers fit for purpose blijven.

De academie doet dat vanuit drie verschillende rollen:

  • Aanbieder van leeractiviteiten
  • Platform voor het verbinden van mensen en (hun) netwerken
  • Kompas voor het in kaart brengen van leerbehoeften van de organisatie

Lees meer over de rollen van de academie.

Leeraanbod

De academie is er om rijksmedewerkers in een internationale functie in iedere fase van hun carrière te ondersteunen bij het ontwikkelen van de vereiste kennis en vaardigheden om hun werk optimaal te kunnen doen. Nu én in de toekomst. We doen dat met een actueel, relevant en toekomstbestendig leeraanbod dat goed aansluit bij de strategische doelstellingen en langetermijn-ontwikkelingen en bij de leerbehoefte van de organisatie.

Lees meer over het leeraanbod.